ไบโอซิลิกา

หมวดหมู่สินค้า: หมวดหมู่สินค้า
ราคา 330บาท

08 ตุลาคม 2565

ผู้ชม 705 ผู้ชม

น้ำหมักชีวภาพจากไผ่

ประโยชน์  : บำรุงพืช ผัก ต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ

วิธีใช้

  1.  ใช้น้ำหมักชีวภาพจากไผ่ 2 ซีซี/น้ำ 1 ลิตร ใช้ฉีดพ่นพืชผัก ทุก 3 วัน
  2.  ใช้น้ำหมักชีวภาพจากไผ่ 5 ซีซี/น้ำ 1 ลิตร สำหรับฉีดพ่นไม้ดอกไม้ประดับ ทุก 7 วัน
  3. ใช้น้ำหมัก 20 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร  สำหรับฉีดพ่น พืชผลทุก 7 วัน

ขนาด 1 ลิตร