สารปรับสภาพดิน​ 1​ กิโลกรัม

หมวดหมู่สินค้า: หมวดหมู่สินค้า
ราคา 45บาท

18 กันยายน 2564

ผู้ชม 495 ผู้ชม

สารปรับสภาพดิน

ประโยชน์  ฟื้นฟูสภาพดิน เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน และธาตุอาหารที่สำคัญ

 

 

ขนาดที่บรรจจุ  1 กิโลกรัม