อีเอ็ม-วัน

ราคา 210บาท

08 ตุลาคม 2565

ผู้ชม 595 ผู้ชม

อีเอ็ม-วัน
EM - 1

จุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายวัสดุเหลือใช้

ประโยชน์

1.ช่วยย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร

2.ช่วยย่อยสลายเศษซากพืชซากสัตว์ จากอินทรียวัตถุ

3.สามารถนำมาใช้เป็นส่วนผสมในการทำปุ๋ยหมักได้    

ส่วนประกอบ

: ยีสต์  รา  บาซิลัส แลกโตบาซิลัส

 

บรรจุขนาด 250  กรัม