อีเอ็ม-ทู

ราคา 210บาท

08 ตุลาคม 2565

ผู้ชม 572 ผู้ชม

อีเอ็ม-ทู
EM - 2

กำจัดกลิ่น ไม่พึ่งประสงค์

ประโยชน์

1.ช่วยกำจัดกลิ่นไม่พึ่งประสงค์  ในห้องน้ำ

2.ช่วยบำบัดน้ำเสีย                         

ส่วนประกอบ

: ยีสต์ บาซิลัส แลกโตบาซิลัส

 

บรรจุขนาด 250 กรัม