ไตรโคร-แบค

หมวดหมู่สินค้า: หมวดหมู่สินค้า
ราคา 280บาท

08 ตุลาคม 2565

ผู้ชม 618 ผู้ชม

ไตรโค - แบค 

ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์

ประโยชน์

 -     ช่วยย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ พืชสด มูลสัตว์ และเศษซากพืชที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาโรคพืช

ส่วนประกอบ

: เชื้อราไตรโคแดอร์มา  บาซิลัส  แลกโตบาซิลัส

 

บรรจุ 200 กรัม