อีเอ็ม-ทรี

ราคา 250บาท

18 กันยายน 2564

ผู้ชม 402 ผู้ชม

อีเอ็ม-ทรี
EM - 3

ป้องกันและควบคุมโรคพืช

ประโยชน์

 -       ลดการเกิดโรคพืช เช่น โรครากเน่าโคนเน่า โรคใบจุด

         โรครากแดง – รากขาว โรคไฟทอปธอร่า  โรคเน่าเละ โรคเหี่ยวเขียว - ขาว     

ส่วนประกอบ

: เชื้อราไตรโคแดอร์มา  บาซิลัส  แลกโตบาซิลัส

 

บรรจุ 250 กรัม