เมทา-เรีย

ราคา 280บาท

08 ตุลาคม 2565

ผู้ชม 642 ผู้ชม

เมทา-เรีย

สร้างระบบนิเวศน์พืชให้สมดุลย์

ประโยชน์

เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในธรรมชาติมีความ

ปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ สภาพแวดล้อม เหมาะต่อการเกษตรอินทรีย์

ปลอดสารพิษ GAP เกษตรผสมผสานส่งเสริมความสมดุลย์

และรักษาระบบนิเวศน์ในแปลงเกษตรกร

**ลดการระบาดของแมลงในระบบนิเวศน์**

         

ส่วนประกอบ

: เชื้อเห็ด , เชื้อรา , แบคทีเรีย

 

ขนาดที่บรรจุ 200 กรัม