อีเอ็ม-โฟร

ราคา 250บาท

18 กันยายน 2564

ผู้ชม 419 ผู้ชม

อีเอ็ม-โฟร
EM - 4

ป้องกันแมลงศัตรูพืช

ประโยชน์

 -       ใช้ป้องกันแมลงศัตรูพืชทั้งบนดินและในดิน             

ส่วนประกอบ

: เชื้อราไตรโคแดอร์มา  บาซิลัส  แลกโตบาซิลัส

 

ขนาดที่บรรจุ 250 กรัม